Update Optitex 17.0.29

Xin chào mọi người, hôm nay mình update link bản Optitex 17 nhé. Bản này được cập nhật mạnh mẽ từ nhà phát triển, có nhiều chức năng và chế độ giác sơ đồ cho nhà thiết kế.